Ajankohtaista

Koulutamme

Hitsaajamme Arto Juutinen kouluttaui Kansainväliseksi hitsausneuvojaksi (IWS) 23.3.-31.12.2011 Pohjois-Karjalan aikuisopistossa Joensuussa.

Kansainvälinen hitsausneuvojan pätevyys antaa valtuudet toimia yrityksen  hitsauskoordinoijana vastaten mm. hitsaajien pätevöinnistä, hitsausohjeista ja valmistuksen valvonnasta.

Takaisin