Katatec_170511_002

Yrityksemme

TOIMINTAMME- JA TUOTANTOMME PERUSTUVAT  ISO9001 LAATUJÄRJESTELMÄÄN

Yrityskuvaus; Vastaamme teollisuuden odotuksiin ja tehokkuutta ja laadukkaita tuotteita valmistaen. Pitkäaikainen kokemuksemme metallikomponenttien toimittajana kiviteollisuudelle, rakennusteollisuudelle sekä sähkölaitevalmistajille on yrityksemme kehityksen perusta.

Komponenttitoimittajana olemme omaksuneet toimintatavan, jolla kehitämme jatkuvasti logistista tehokkuuttamme yhä paremmaksi asiakkaidemme kanssa yhteistyössä. Kiviteollisuuden komponentti toimituksien lisäksi sähkölaitevalmistajille valmistettavien DIN-kiskojen tekniset ominaisuudet ja määrämitta-toimitukset muodostavat yhdessä vaativan palvelukonseptin.

Yrityksemme toimintatavoitteena on valmistaa laatuvaatimusten mukaisia tuotteita kilpailukykyisesti ja tehokkaasti. Valmistamme erilaisia kiinnikkeitä, pienosia sekä muita metallituotteita ja toimitamme ne asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Yrityksen menestyminen varmistetaan jatkuvalla laadun parantamisella, toimitusaikojen noudattamisella, tehokkailla valmistusmenetelmillä, jatkuvalla kehittämisellä sekä henkilöstön koulutuksella. Käytössämme on ISO 9001:2008 laatujärjestelmä. Panostamme sopimusvalmistukseen ja logiikan toteuttamiseen tehokkaasti sekä asiakaslähtöisesti ja varmistamme laadukkaan toiminnan asiakaspalautteita hyödyntäen.

Olemme mukana ammattikoulutukseen liittyvissä työryhmissä, vaikuttamassa koulutuksen sisältöön tulevaisuudessa ja varmistamassa ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden jatkossa. Tarjoamme usealle nuorelle mahdollisuuden työharjoitteluun yrityksessämme. Yhteistyömme muiden Pielisen – Karjalan alueen yrityksiin on lisääntynyt, siitä esimerkkinä ”metallinyrkin” toiminta muun muassa yhteismarkkinoinnissa.

Edelleen jatkossakin haluamme palvella asiakkaitamme tehokkaasti kilpailukykyisin hinnoin, kehittämällä toimintaa uusilla koneinvestoineilla ja jatkuvalla henkilökunnan koulutuksella. Uusiutuvien energioiden käyttö kasvaa jatkuvasti ja uskomme, että meillä on tällä teollisuuden alalla vielä mahdollisuus entisestään kehittää toimintaamme ja markkinoida tuotteita asiakkaillemme.